Za všetkým sú ľudia

Za všetkým sú ľudia

Martina Bizovská, Eva Ševčíková

Mgr. Eva Ševčíková, absolventka dejín umenia a etnológie na Masarykovej univerzite v Brne, dlhoročná externá spolupracovníčka, ale aj interná zamestnankyňa Ústredia ľudovej umeleckej výroby, opätovne pôsobí v organizácii od januára 2021. Po úspešnom absolvovaní výberového konania bola dňa 1. júla 2021 vymenovaná do funkcie generálnej riaditeľky ÚĽUV-u. O jej plánoch a víziách, ale aj smerovaní inštitúcie sa dozviete viac v našom rozhovore.

ÚĽUV