Bytový textil a ÚĽUV II. časť

Bytový textil a ÚĽUV II. časť

Ľubica Poncik

Nový koncept činností otvoreného ateliéru ponúka cestu inovovania výrobkov, ako aj rozširovania sortimentu o nové úžitkové predmety. Popri tradičnej výrobe, dlhé roky pomerne obľúbenej, vznikla idea realizovať ucelené a komplexne navrhnuté súbory predmetov s dôrazom na súčasné požiadavky potenciálnych zákazníkov. Už od začiatku výrobného procesu sa sústreďujú autori na vhodný výber typu sortimentu, materiálu, postupov a technológie s cieľom vyzdvihnúť okrem vizuálne estetických, aj funkčné vlastnosti. Do širokej škály žiadaných výrobkov spadá aj bytový textil, ktorý je stálou súčasťou dnešných moderne zariadených interiérov. Bytový textil dokáže vniesť útulnosť a pohodlie aj do najchladnejších priestorov.

ÚĽUV