Homo Faber očami ambasádora

Homo Faber očami ambasádora

Martin Mjartan, Lucia Šlamiarová

Mgr. art. Martin Mjartan, ArtD. je odborný asistent na v Ústave dizajnu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FAD STU). V roku 2018 sa ako mladý ambasádor zúčastnil spolu s ďalšou stovkou študentov z celého sveta bienálnej výstavy kreativity a remesla Homo Faber v Benátkach. Aká je náplň práce ambasádora na podujatí tohto rangu a čo všetko to Martinovi dalo do profesijného života, sa dočítate v rozhovore.

ÚĽUV