Nová tvár Otvoreného ateliéru

Nová tvár Otvoreného ateliéru

Dominika Mačáková, Ľubica Poncik

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sa po niekoľkoročnej odmlke vracia k typu spolupráce, prostredníctvom ktorej má vznikať súčasný dizajn, nesúci v sebe zároveň tradíciu aj inovatívny prínos výtvarníka. Ambíciou otvoreného ateliéru je stať sa živým miestom, kde sa prebúdza kreativita, synergia a radosť z tvorby.

ÚĽUV