Tradície ľudového umenia a remesla v obehu masovej a populárnej kultúry

Tradície ľudového umenia a remesla v obehu masovej a populárnej kultúry

Oľga Danglová

Ľudové umenie z hľadiska európskej perspektívy je v „klasickej“ podobe autentickým, nesofistikovaným umením rovnako výtvarným, ako aj úžitkovým, koreniacim v kolektívnom povedomí jednoduchých ľudí. V stredoeurópskom kontexte náznaky jeho vzniku súviseli so spoločenskou diferenciáciou a zreteľne odlišným životným štandardom vyššej aristokraticko-meštianskej vrstvy a nižšej vidieckej vrstvy. Reprezentantmi tej druhej boli predovšetkým roľníci a pastieri, ktorých spôsob života a materiálne prejavy si dlho udržali rysy predmoderného a predindustriálneho sveta. V niektorých regiónoch Slovenska sa táto tendencia udržala až do prvej polovice 20. storočia.

ÚĽUV