Poznávajme remeslá – Prírodné pletivá

Poznávajme remeslá – Prírodné pletivá

Redakcia

Edičný rad vydavateľstva ÚĽUV Poznávajme remeslá venovaný deťom sme v tomto roku rozšírili o ďalšiu materiálovú skupinu – prírodné pletivá. Autorky publikácie približujú čitateľovi najjednoduchšie techniky pletenia z rôznych prírodných pletív: Diana Némethová zo slamy, Erika Rudíková z prútia a Eva Švorcová zo šúpolia.

ÚĽUV