Tvoriť s ohľadom na zajtrajšky

Tvoriť s ohľadom na zajtrajšky

Dominika Mačáková

To, čo môže spájať remeselníkov a ekológov, môže byť na prvý pohľad zrejmé – prírodné zdroje. Ako však môžu tieto dva odlišné svety nadviazať spoluprácu? O výhodách aj úskaliach zberu prírodného teda voľne rastúceho a zatiaľ dostupného materiálu, sme sa porozprávali s odborníkmi z rôznych organizácií zameraných na ochranu a obnovu prírodného bohatstva.

ÚĽUV