Základom je ticho a tma

Základom je ticho a tma

Martin Hrča

Na úvod by som si dovolil rozdeliť moju tvorivú aktivitu na dve skupiny. Prvou je tvorba zákazková, väčšinou priamo na mieru, špecificky na postavu a osobnosť nositeľa či nositeľky, často aj na konkrétnu príležitosť. Vtedy sa snažím využiť moje schopnosti na vyjadrenie týchto skutočností, no zároveň podriadiť tvorivé ego zámeru klienta. Do druhej skupiny spadá moja autorská tvorba, kde nekompromisne prevláda vízia, koncepcia a zámer priniesť ľuďom nevšednú formu krásna skrze médium odevu. A práve nej by som sa chcel v tomto článku venovať detailnejšie.

ÚĽUV