Galéria slovenského naivného umenia v Trenčíne

Galéria slovenského naivného umenia v Trenčíne

Redakcia

Genéza Galérie slovenského naivného umenia v Trenčíne sa začína v roku 1993. Vtedy prichádza do Trenčína propagátor insitného umenia Pavel Čapo z Vojvodiny z Juhoslávie s ponukou usporiadať kolektívnu výstavu Dolnozemskí maliari z Padiny a Svetovú výstavu naivných umelcov. Roku 1994 bol tento náročný medzinárodný projekt v Trenčíne zrealizovaný za pomoci slovenských spolkov v zahraničí, Ministerstva zahraničných vecí SR a niektorých zastupiteľských úradov. Expozícia bola umiestnená v synagóge, ktorá slúžila ako sezónna výstavná sieň. Zúčastnilo sa na nej 43 autorov z 13 krajín s 250 obrazmi. Vznikajúcu myšlienku zriadiť Galériu slovenského naivného umenia v Trenčíne podporila roku 1996 aj Mestská rada. Mestské kultúrne stredisko doplnilo dramaturgiu výstav v Trenčíne o kolektívne a autorské výstavy insitných maliarov a nadviazalo spoluprácu s inými inštitúciami a zberateľmi. V tom roku sa uskutočnilo druhé Bienále slovenského naivného umenia. Začiatkom roku 1998 mesto vyčlenilo v historickom jadre prízemné priestory domu číslo 22 na Mierovom námestí. Umožnilo to zintenzívniť prácu, skvalitniť dramaturgiu a začať s galerijnou činnosťou. Dňa 14. mája 1998 bola Galéria slovenského naivného umenia slávnostne otvorená a ako prvá bola pripravená prezentácia tvorby svetoznámej maliarky Zuzany Chalupovej.

V nasledujúcom období galéria pripravila viacero výstav insitnej tvorby a rok 2000 ukončila štvrtým Bienále slovenského naivného umenia. V tomto roku pripravila nové podujatie – prvú medzinárodnú Tvorivú dielňu insitných umelcov. Uskutočnila sa na Mierovom námestí a v priestoroch galérie a mestu dodala dovtedy nepoznanú dimenziu. Galéria z nej získala do svojho fondu tri plastiky a osem olejomalieb.

Napriek tomu, že v týchto dňoch je známe rozhodnutie mestského zastupiteľstva o zrušení Mestského kultúrneho strediska (do ktorého štruktúry patrí aj galéria) bez právneho nástupcu a existencia galérie nie je jasná, jej pracovníci sa usilujú o zvýšenie kvalitatívnej úrovne tohto zariadenia. Okrem výstav sa venujú zbierkotvornej činnosti, vydávaniu katalógov k výstavám a publikačnou činnosťou sa snažia o popularizáciu galérie. Návštevnosť má stúpajúcu tendenciu a odkazy v knihe návštev svedčia o význame galérie.

ÚĽUV