Pocta historickým výšivkám

Pocta historickým výšivkám

Redakcia

Možnosť zoznámiť sa s prácami študentiek ateliéru voľnej textilnej tvorby na VŠVU, ktoré interpretovali výšivkový repertoár Márie Hollósyovej (pozri RUD 1/2001), ponúkla výstava Pocta historickej výšivke v Galérii umenia v Nových Zámkoch.od 7. júna do 14. júla 2001.

Na výstave študentky prezentovali okrem semestrálnych prác aj výber diel, ktoré vznikli na “textile“ v priebehu posledných piatich rokov a sú úzko spojené s realizovaním kópie historickej textílie, jej citácie alebo reinterpretácie. Perfektné zvládnutie historických textilných techník je v ateliéri doc. Minárikovej jednou z priorít jej pedagogickej koncepcie. Získaná remeselná zručnosť je na jednej strane predpokladom zachovania pomaly vymierajúcich historických technológií spracovania textilu a zároveň aj dôkazom ich životaschopnosti v súčasnom textile. Výstava potešila originálne vypointovanými interpretáciami pôvodne dekoratívnych a sakrálnych motívov v nových významových kontextoch. Bolo to svieže, invenčné a rôznorodé. Textilný šperk a miniatúry s reliéfnou výšivkou si vybrala Gabriela Jelínková. Na rôzne textilné základy umiestnila v rôznych variáciách veľkú iniciálu inšpirovanú ozdobným historickým písmom, ktoré využívali pri svojej tvorbe aj vyšívačky z Cífera. Dekoratívny efekt znásobila napr. našitím drobných korálok. Katarínu Mácovú inšpirovala luxusná bomboniéra. Vytvorila kolekciu šitých srdiečok a každé z nich ešte vyšila jednou z technológií podľa Márie Hollósyovej. Následne ich inštalovala v papierových košíčkoch na podnose. Sladkú chuť cukríkov nahradila sladkou chuťou pestrých nitiek a starodávnych vzorov. Vtipne a zároveň pôvabne tak posunula výšivku do nového kontextu malej “cukríkovej“ inštalácie. Ada Kabeleová vytvorila veľký Arttex s výšivkou, na ktorom podľa vzoru príbehov zo starých tapisérií zaznamenala spomienku na vlastné putovanie. Rovnako zaujala aj jej originálna výšivková ilustrácia knihy Johna Fowlesa Sběratel. Patrícia Klocknerová interpretovala slávnu báseň Edgara Allana Poa Havran technikou Arttexu a kresbou písmom. Zároveň na tú istú tému vytvorila textilnú miniatúru – knižôčku, kde využila výšivku korálkami. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Jedno je isté. Historická textília dokáže inšpirovať vznik nekonvenčných a zaujímavých diel. Starobylé technológie, ktoré by inak zapadli známym prachom zabudnutia, takto nachádzajú nový zmysel existencie a sú v konkurencii novodobých progresívnych „sestričiek“ rovnocenným súperom. Samozrejme, že v závislosti od kreativity autorov. V prípade výstavy Ateliéru voľnej textilnej tvorby sa bolo na čo pozerať.

Treba ešte podotknúť, že ani táto výstava nedala bodku za cíferskou výšivkou. V jeseni sa uskutoční plánovaný tvorivý workshop, na ktorý sú prizvaní aj textiláci z iných krajín a ktoré organizuje združenie ARTTEX s finančným prispením fondov Phare a na ktorom sa bude opäť skloňovať a znovuoživovať fenomén historickej výšivky spolku Izabella.

ÚĽUV