Kruhy na vode 2002

Kruhy na vode 2002

2. ročník celoštátnej sútaže dizajnu orientovaného na remeslo

Redakcia

Verejná neanonymná súťaž bola vypísaná v štyroch kategóriách: Odev a odevný doplnok, Úžitkový predmet na každý deň, Interiérový prvok, Tradícia ako idea. Prihlásilo sa celkovo 174 autorov, ktorí predložili 127 jednotlivých prác a 142 kolekcií. Porota hodnotila práce v dvoch kolách, do finálového postúpilo 102 prác a kolekcií, z ktorých porota vybrala víťazov. Základným kritériom hodnotenia bol posun od tradičného remesla k súčasnému dizajnu spolu s kvalitou a čistotou remeselnej techniky. Výsledky súťaže sa predstavia na výstave KRUHY NA VODE 2002 v Bratislave od 10. októbra do 10. novembra v priestoroch SNM na Vajanského nábr. v Bratislave. Ďalším zmyslom súťaže je zapojiť mladých dizajnérov do spolupráce s ÚĽUV-om pri tvorbe produktov a rozmnoženín.

ÚĽUV