Tibor Uhrín – návraty ku koreňom

Tibor Uhrín – návraty ku koreňom

Zdeno Kolesár

Na dizajnérsku scénu vstúpil mladý absolvent (1966) priemyselného dizajnu detskou stavebnicou Gringo. V roku 1993 za ňu získal hlavnú cenu v súťaži Slovenského centra dizajnu Dobrý dizajn a v rokoch 1994 – 1997 sa sériovo vyrábala. Gringo naznačilo ďalšie Uhrínove smerovanie: namiesto používania mŕtvych vecí sa človek (nielen dieťa) má hrať, improvizovať, premýšľať a tvoriť, cez drevo nadväzovať kontakt s prírodou, približovať sa ku koreňom kultúrnych tradícií. Skúsenosti z vlastnej tvorby zúročil aj v pedagogickej činnosti na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici na odbore tvorby hračiek a dekoratívnych predmetov. Z akustických hračiek pre deti sa zrodila myšlienka “hrkálok pre dospelých”. V rokoch 1997 – 1998 vznikol súbor približne 30 drevených hudobných nástrojov. Po polovici 90. rokov sa Tibor Uhrín začal intenzívne venovať tvorbe nábytku. Popri dreve má od záveru 90. rokov minulého storočia v jeho tvorbe významné miesto kov. Antikorové misy a svietniky sú s výnimkou úvodného vyrezania základnej formy laserovým alebo vodným lúčom opäť rukodielnymi prácami. V ostatnom období možno u Tibora Uhrína sledovať zosilnený záujem o zhodnotenie tradičných výrobných techník. V súťaži Kruhy na vode zameranej na uplatnenie tradičného remesla v predmetoch so súčasným dizajnom v oboch ročníkoch porota ocenila jeho práce ako najhodnotnejšie.

ÚĽUV