Z archívu / Výtvarník a výrobca

Z archívu / Výtvarník a výrobca

Redakcia

Predchádzajúce časti archívneho dokumentárneho cyklu sa venovali tematickým okruhom predmetov tradičnej kultúry Slovenska. Táto časť ponúka výber predmetov, ktoré vznikli pre sortiment ÚĽUV-u. Demonštrujú úspešné vstupy výtvarníkov do umeleckej remeselnej výroby založenej na tradičnej kultúre a ich realizácie. Autori odvodili svoje návrhy od remeselných technológií v tesnej spojitosti s pôvodným domácim tvaroslovím. Ich výrobky vdobe svojho zrodu vyzneli na pozadí ostatnej ľudovej umeleckej výroby ako výrazný výtvarný počin. Presadili sa ako ekonomicky úspešný artikel a viaceré z nich sa dodnes vyrábajú. Vznikali poväčšine v úzkej spolupráci s výrobcami, ktorí museli neraz riešiť realizáciu technologicky náročných alebo problémových miest pri výrobe vzorového kusa. Na fotografiách sú predstavení tí výrobcovia, ktorí sa podieľali na vzniku a ďalšej opakovanej výrobe zobrazených predmetov.

ÚĽUV