Keramický kumšt majstra Viglaša

Keramický kumšt majstra Viglaša

Eva Ševčíková

Ján Viglaš (nar. 1958) sa po neprijatí na Školu umeleckého priemyslu v Bratislave rozhodol pre štúdium na keramickej škole v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Keramickú školu v Modre absolvovala aj manželka Jaroslava. Po niekoľkých rokoch praxe v keramickej výrobni v Modre v ňom začalo dozrievať rozhodnutie ísť vlastnou cestou nezávislou od práce v Majolike. Rozhodol sa pre spoluprácu s ÚĽUV-om. Prvé výrobky predstavovali hranaté fľaše, špásovné džbány s dvojitým bruškom, džbány s klasickým aj s plastickým dekorom a tiež figurálne plastiky. Neskôr pribudli maľované obrázky. Postupne dopĺňali tento sortiment iné druhy fliaš, korbele, plastické džbány alebo sovy. Tvary sa neustále obmieňali. Určil si výtvarne i remeselne náročnejšie kusy v menších sériách. Maľované obrázky a figurálne reliéfy sú motivicky zamerané na zobrazovanie remeselníkov, muzikantov, vinohradníkov, poľovníkov. Ornamentika použitá na výrobkoch manželov Viglašovcov vychádza z tradície západoslovenských dielní, ktoré spracovávali habánske vzory. Čo sa týka farieb, J. Viglaš hovorí, že „vo farebnosti je menej niekedy viac“. Svoje remeslo obohatil aj o celkom iný druh činnosti, a to stavbu kachľových pecí.

ÚĽUV