Čaro porcelánu Dana Piršča

Čaro porcelánu Dana Piršča

Eva Trilecová

Dana Piršča (1966) fascinuje a živí dizajn. Študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe v rokoch 1986 – 1994, kde nasledujúce dva roky pôsobil ako technický asistent. Žije v Mikulove na Morave. Navrhuje porcelánové solitéry, úžitkový a dekoratívny porcelán. Vytvára porcelán s ušľachtilým tvarom, príťažlivým povrchom, tajomstvom a zakódovaným vtipom. Jeho návrhy sú určené pre fabrickú výrobu. Spolupracoval s rôznymi porcelánkami, v súčasnosti je to najmä porcelánka Loučky. Mal desiatky samostatných aj kolektívnych výstav v Českej republike a v zahraničí. Potreba práce s materiálom ho inšpirovala k rozhodnutiu vybudovať manufaktúru – porcelánku a tento zážitok umožniť aj iným. Porcelánka – manufaktúra Dana Piršča budí záujem svojím nadregionálnym charakterom a súčasne obrovským potenciálom pre Mikulov a jeho región. Porcelánka spolupracuje s medzinárodným sympóziom, ktoré sa v tomto meste koná už viac ako jedno desaťročie.

ÚĽUV