INSITA 2004

INSITA 2004

7. ročník Trienále insitného umenia

Katarína Čierna

Viac ako 400 diel od 82 umelcov z 20 krajín sa predstavilo na výstave umelcov, ktorí k svojmu umeleckému prejavu pristupujú bez výtvarného vzdelania a bez komunikácie s profesionálnym umeleckým dianím. Podujatie pripravila Slovenská národná galéria v Bratislave. Tohtoročná Insita predstavuje monografickými výstavami laureátov Grand Prix Insita 2000 – 2001 (srbského expresívneho sochára Milana Stanisavljevica, tureckú maliarku žijúcu v Nemecku Kiymet Benity Bock). Výstava Tváre a figúry predstavuje diela tridsiatky významných osobností svetového formátu. Čistota, ktorá sa rodí z pôvodnej a prvotnej imaginácie, sa zrkadlí aj v kolekciách štyroch umelcov in memoriam, ktorí zohrali dôležitú úlohu v umení 20. storočia. Siebe Wiemer Glastra (Holandsko), Zbyňka Semeráka (Česká republika), Yeshayahu Scheinfelda (Izrael), Chica da Silva (Brazília). Súčasťou rozsiahleho projektu Insita je aj konfrontačná súťažná prehliadka 34 súčasných autorov. Medzinárodná jury udelila Grand Prix Insita 2004 Vasilijovi Tichonovičovi Romanenkovi. Čestné uznanie dostali štyria súťažiaci: Michael Hall (Nemecko), Jean-Pierre Nadau (Francúzsko), Heide de Bruyne (Belgicko), Roy Wenzel (Holandsko). Posledným segmentom v štruktúre Insity 2004 je monografická výstava popredného slovenského insitného umelca Ondreja Šteberla, Insita 2004 potrvá do 3. októbra 2004.

ÚĽUV