O dekore v európskom kontexte.

O dekore v európskom kontexte.

Rozhovor s Oľgou Danglovou

Redakcia

V minulom roku vyšla kniha Oľgy Danglovej Dekor symbol, Dekoratívna tradícia na Slovensku (niektoré z jej tém sme na pokračovanie uverejnili aj v našom časopise). Napriek tomu, že základné dekoratívne motívy sú všeľudské, všeobecne používané v rôznych kultúrach, každá z nich má napokon výsledný dekoratívny prejav vlastný. Keďže autorka pri práci na knihe študovala aj porovnávací materiál z iných kultúr, v rozhovore odpovedá na otázky, ako sa javí konštituovanie slovenskej dekoratívnej tradície, kedy tradičná kultúra na Slovensku dospela k vrcholu zdobnosti, či možno hovoriť o prehnanom dekorativizme našej tradičnej kultúry, či mali ľudia a tvorcovia v minulosti väčší vkus ako dnes a pod. V stredoeurópskom kontexte patrí z dekoratívneho hľadiska medzi slovenské špecifiká rezbárstvo, napr. v Európe nemá obdobu tvarovanie ucha črpáka, špecifikami Slovenska sú tiež detvianske náhrobné kríže dekorované polychrómovanou plastickou rezbou, varianty zľudovelých drevených foriem na modrotlač, nástenná maľba blízka sgrafitu, drotárske výrobky, bohaté lokálne formy.

ÚĽUV