Ornamenty z papiera

Ornamenty z papiera

Redakcia

Málo známym a takmer úplne zabudnutým výtvarným prejavom nášho ľudového umenia sú vystrihovanky z papiera. V ľudovom interiéri slúžili na výzdobu povalových hrád, stien, obrazových rámov, poličiek, na ktoré sa pripevňovali obyčajne pred Veľkou nocou, Vianocami, prípadne inými sviatkami. Počiatky vzniku a rozšírenia vystrihovanky na Slovensku nie sú známe. Možno však usudzovať, že sa objavila v polovici 19. storočia. Ozdobovanie stien vystrihovankami bolo najbežnejšie na severovýchodnom Slovensku, v oblasti drevenej architektúry. Základný tvar slovenských vystrihovaniek je kruhový a pásový. Po roku 1950 sa začali robiť aj štvorcové tvary. Slovenská vystrihovanka pozná iba geometrický ornament. Zriedkavo sa objavuje rastlinný ornament, použitie figurálneho sa v tradičnej tvorbe nezistilo. Na pôvodné vystrihovanky nadviazalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave obrazmi, pozdravmi a závesnými ozdobami.

ÚĽUV