Svetový čipkársky kongres OIDFA Praha 2004

Svetový čipkársky kongres OIDFA Praha 2004

Juraj Zajonc

Vrcholným podujatím združenia OIDFA (Medzinárodného združenia pre paličkovanú a šitú čipku) je svetový čipkársky kongres, ktorý sa koná každé dva roky. Miestom konania 11. svetového kongresu bola Praha. Kongres trval od 12. do 23. júla 2004 a jeho program bol rozdelený do troch častí. Prvú tvorili workshopy, v ktorých účastníci spoznávali a učili sa techniky tradičnej čipky. Dva workshopy boli venované aj čipkám zo Slovenska. Druhou súčasťou kongresu bola medzinárodná výstava členských krajín OIDFA, módna prehliadka a množstvo tematických výstav. Dopĺňali ich prednášky o minulosti a súčasnosti čipky, predovšetkým paličkovanej, a čipkárstva v Čechách, na Morave i na Slovensku. Pri príležitosti kongresu boli v iných mestách Českej republiky a aj za jej hranicami pripravené sprievodné podujatia, ktoré tvorili tretiu časť programu. Účastníci kongresu navštívili aj Bratislavu. Slovenská národná galéria tu pripravila zo svojich zbierok výstavu Elena Holéczyová – čipky. V priestoroch ÚĽUV-u bola pripravená kolekcia čipiek, ktoré vznikli ako výsledok spolupráce výtvarníčok a čipkárok. Prezentáciu tradičných regionálnych typov čipiek z územia Slovenska pripravilo na Bratislavskom hrade zo svojich zbierok Slovenské národné múzeum. Záujmové združenie Slovenská čipka ukázala na výstave v Mestskom múzeu výber z neprofesionálnej tvorby. Dejiskom 12. svetového kongresu OIDFA v roku 2006 bude hlavné mesto Grécka Atény.

ÚĽUV