Dom, domov a príbytok pre milované knihy

Dom, domov a príbytok pre milované knihy

Dana Doricová

Umelecká knižná väzba architektky Viery Meckovej Keď v roku 1985 autorky Viera Mecková a Lida Mlichová po prvý raz predstavili svoju tvorbu na V. trienále umeleckej knižnej väzby v Prahe, ich nový prínos bol prekvapením. Osobitosť ich prác odborníci ocenili Cenou spolku českých bibliofilov pre väzbu knihy J. Cocteau: Poézia, ktorá vznikla v roku 1985. Viera Mecková, autorka výtvarných návrhov, je významná slovenská architektka. V roku 2003 jej bola ako prvej žene udelená výročná cena Emila Belluša za celoživotnú tvorbu a prínos pre architektúru na Slovensku. Spoluautorka realizácie návrhov Lida Mlichová je dcérou knihára Jána Vrtílka. Od ranej mladosti pri práci v jeho ateliéri žila s knižnou väzbou. Spoznávala ju od každodenného monotónneho remesla až po krásne chvíle prítomnosti pri tvorivej práci otca, ktorý je zakladateľom umeleckej knižnej väzby na Slovensku. Pri tvorbe väzieb „svojich“ kníh autorky hľadali najzodpovedajúcejšie formy, ako vyjadriť ich posolstvo. Nebáli sa pracovať ani s „neknihárskymi“ a „podradnými“ materiálmi. Upravovali ich a dotvárali, aby dosiahli svoju predstavu. Tradičné materiály a postupy vnímali po novom, hľadali ich skryté možnosti. Pri priam architektonicky a sochársky cítených doskách väzieb pracovali so zriedkavejšie používanými spôsobmi viazania i spracovania chrbta.

ÚĽUV