Hra so svetlom – Výstava študentov oddelenia skla na VŠVU

Hra so svetlom – Výstava študentov oddelenia skla na VŠVU

Eva Trojanová

Oddelenie skla v architektúre na VŠVU v Bratislave bolo založené v roku 1965. Jeho iniciátorom a prvým pedagógom bol doc. Václav Cigler. Odvtedy prešla škola i oddelenie skla mnohými premenami a jej ateliéry opustili desiatky nových sklárskych výtvarníkov, ktorých tvorba si našla uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí. 40. výročie založenia oddelenia skla v architektúre si škola pripomenula sériou výstav študentov vo viacerých slovenských galériách. Projekt Hra so svetlom sleduje prezentáciu tvorby študentov sklárskeho výtvarníctva s cieľom získať záujem verejnosti. Výstava poskytuje pohľad do tvorivej dielne procesu vzniku a formovania súčasného „myslenia v skle“. Prezentuje aktuálne koncepcie a smerovanie budúcich umelcov, ktorí sa snažia o nové zhodnotenie technologických a estetických princípov práce so sklenou hmotou. Výstava predstavila ročníkové práce piatich študentov.

ÚĽUV