Iná trieda kreativity

Iná trieda kreativity

Tibor Uhrín

Remeslo sa pohybuje niekde medzi umením a dizajnom, nie je však izolované ani stagnujúce. Neexistuje pevná hranica medzi umením, remeslom a dizajnom. Naopak, v dôsledku technického pokroku sa hranice stierajú, resp. sú flexibilné. Nové technológie a pružné výrobné systémy dovoľujú už dnes urobiť dizajn a vyrobiť malé série výrobkov, alebo dokonca iba jediný kus, podobne, ako to robí tvorivý remeselník. Väčšina ľudí v súčasnosti spája pojem remeslo s nevinnou záľubou alebo víkendovými jarmokmi, kde sa prezentuje tradičná alebo ľudová forma výroby. Takéto chápanie remesla ho konzervuje v zmysle tradičných (ľudových) výrobných metód tak, akoby sa od istého času vôbec nevyvíjalo a neprijímalo žiadne výdobytky súčasnej doby. Stagnácia remesla je u nás do značnej miery zavinená precenením tradície. Existuje aj súčasné remeslo, veľmi vzrušujúca oblasť s vlastným vnútorným vývojom paralelným či presahujúcim do dizajnu a voľného umenia, čerpajúce podnety z minulosti aj súčasnosti. Produkty súčasného remesla tvoria väčšinou predmety súvisiace s interiérom (nábytok, stolovanie), odevom a šperkom. S takýmto zameraním je koncipovaná aj súťaž Kruhy na vode, ktorá je dôkazom rodiaceho sa potenciálu dizajnérov ovplyvnených remeslom. Často sa môžeme stretnúť so zaujatosťou a podceňovaním významu remesla aj v radoch samotných umelcov a dizajnérov. Remeslo je často vnímané ako nižší stav v porovnaní s dizajnom či umením. Remeselný proces, chápaný ako zvýšená citlivosť pre technológiu a materiál, je však stále dôležitý pre dizajnérsku predstavivosť. Každá oblasť, dizajn aj remeslo, sa môžu navzájom zmysluplne dopĺňať. Súčasné svetové remeslo je dnes živé a progresívne – dobrodružné, reagujúce na nové technológie a materiály, podnikavé v komerčnej praxi. Remeslo, najmä súčasné, je jednoducho iná trieda vizuálnej kreativity, blízko spriaznená, niekedy presahujúca do voľného umenia alebo dizajnu, ale so svojou vlastnou identitou. Existencia priemeru a nekvality v remesle neuberá hodnotu tomu, čo je naozaj dobré a súčasné.

ÚĽUV