Margita Hanáková

Margita Hanáková

Martin Mešša

Textilná výtvarníčka Margita Hanáková sa samostatnej textilnej tvorbe venuje už vyše tridsať rokov. Za toto obdobie si vypracovala jedinečný rukopis autorského tkania, ktorý vychádza z tradičného tkania na krosnách, ale v mnohom ho technicky a hlavne výtvarným výrazom prekračuje. Hanáková priznáva inšpiráciu ľudovým tkaním a svoje práce tká na klasických ľudových krosnách.

ÚĽUV