Objekt – plocha – štruktúra

Objekt – plocha – štruktúra

Redakcia

Názov výstavy združenia TXT, ktorá sa konala od polovice júna do polovice júla 2005 v Umeleckej besede v Bratislave, hovorí o rozmanitosti vyjadrovacích foriem súčasného textilného umenia. Členskú výstavu po 10 rokoch oboslalo 32 tvorcov zo 40 členov združenia. O otázkach, ktoré táto výstava podnietila, hovorí v rozhovore kurátorka zbierky úžitkového umenia SNG Agnes Schrammová. Výstava dokázala, že staršia generácia je schopná konkurencie s mladými, tiež pracuje novými prostriedkami a s novými materiálmi. Na druhej strane – je to paradox, že tu nie je klasický gobelín. Nájdeme tu plsť, flordekor, plast, lisovaný papier a inak spracovávaný papier, dokonca sklenenú mozaiku. Ale nie viazaný a tkaný koberec. Táto sila, invencia, tradícia zmizli. Bohužiaľ, stratila sa dielňa, ktorá by to mohla urobiť. Takéto straty sa udiali nielen v textile – zanikli aj malé sklárne, a strata týchto realizačných možností ovplyvnila autorskú tvorbu. Na výstave však boli aj nádejné veci – textilné šperky Silvie Fedorovej, za ktoré získala v Mníchove roku 1999 Bavorskú štátnu cenu; práca Idy Reindlovej, Zuzany Botekovej, Michaely Trizuljakovej, Zuzany Rudavskej, Karin Kolčákovej. Tradícia výstav úžitkového umenia bola obrovská vec. Eduard Toran s Viktorom Holešťákom-Holubárom začali robiť pravidelné 4-ročné prehliadky. Posledná bola v roku 2000. Bolo úžasné pozorovať mladých študentov architektúry a dizajnu, že v tom, čo generácia v 80. rokoch brala s úškrnom, títo mladí akoby znovu objavili jeho funkcionalizmus. Špecifický problém vidím v tom, že univerzita nevedie študentov k štúdiu úžitkového umenia, skôr ich odrádza.

ÚĽUV