Písmo na textile

Písmo na textile

Dita Nociarová

Použitie písmen ako súčasť dekorácie textílií vo forme vročení, monogramov, celých mien, nápisov i súvislých dlhších textov bolo na území dnešného Slovenska známe od 16. storočia, ojedinele i skôr. Uplatňovanie písma v dekore súviselo so všeobecným rozšírením znalosti písma a s dobovou módou. Najpočetnejšie rozšírenie písma vo funkcii dekoru, symbolu i vlastníckeho znaku spadá do obdobia od štyridsiatych rokov 19. do päťdesiatych rokov 20. storočia. Texty, číselné údaje i jednotlivé písmená upresňujú lokalitu vzniku či užívania, datovanie, etnickú či konfesionálnu príslušnosť, dátumy významných spoločenských a rodinných udalostí, využívajú ľudovú slovesnosť, nárečové termíny. Sú teda aj nositeľmi regionálnych špecifík. Monogramy ako grafické vlastnícke znaky sa vyskytovali na jednotlivých kusoch výbavy nevesty. Celé mená majiteľky sa vyskytujú na ozdobných uterákoch a obrusoch. Najčastejší text na ozdobných uterákoch je Dobré ráno. Kresťanský svetonázor na textíliách zo slovenského prostredia odrážajú texty, prípadne použitie Kristovho monogramu na textilných nástenkách z prvých desaťročí 20. storočia.

ÚĽUV