ÚĽUV má 60 rokov

ÚĽUV má 60 rokov

Redakcia

Založený bol dekrétom prezidenta republiky v roku 1945. Od roku 1954 pôsobí ako organizácia riadená a dotovaná rezortom kultúry. Odvtedy svoje zameranie – starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu – uskutočňuje výskumom, dokumentáciou, výtvarnou pomocou výrobcom, zabezpečovaním odbytu ich výrobkov, vzdelávacou, propagačnou a vydavateľskou činnosťou. Plynutie času a s ním vstup nových generácií do ľudovej umeleckej výroby a obdivuhodné možnosti informačnej techniky podnietili aj ÚĽUV k ďalšiemu vývoju. Pretože ani ľudovú umeleckú výrobu nemožno vyňať z búrlivého napredovania informatizácie, pretože aj ľudová umelecká výroba – napriek zdanlivej konzervatívnosti – môže držať krok s dobou. ÚĽUV pri príležitosti 60. výročia svojho založenia naznačil svoj vývoj popri tradičnej, klasickej prehliadke ľudových výrob a remesiel na Dňoch majstrov v Bratislave otvorením medzinárodnej internetovej konferencie na vlastnej webovej stránke. Je jednou z nových foriem práce, ale na začiatku siedmeho desaťročia svojej existencie ÚĽUV naznačil aj nový obsah práce.

ÚĽUV