Výstava, ktorá sa páčila…

Výstava, ktorá sa páčila…

Mojmír Benža

Výstava Kroje Slovenska: Tradícia a inšpirácia, bola verejnosti v Galérii ÚĽUV v Bratislave sprístupnená koncom júna t. r. Výstava predstavuje na 140 m2 len malý výber z veľkého množstva lokálnych a regionálnych foriem tradičného odevu z celého územia Slovenska. Tradičný odev z múzejných zbierok je doplnený niekoľkými rekonštrukciami tradičného odevu z krojovej dielne ÚĽUV, ktoré vznikli v súčasnosti na základe jeho vlastného dokumentačného materiálu. Vystavené exponáty prezentujú sviatočný odev z obdobia konca 19. a z prvej polovice 20. storočia. Všetky komplety krojov sú inštalované v priestore, na krajčírskych figurínach. Vo vitrínach sú tradičným spôsobom vystavené šatky, čepce, strieborné šperky, svadobné party a pierka. Na inštalovanie sú využité aj steny galérie. Osobitnú časť výstavy tvoria módne odevy inšpirované tradičným odevom. Prezentujú sa v nej výtvarníčky Lea Fekete, Lucia Koreňová, Jana Menkynová, Zuzana Šidlíková, Elena Šišková. Autorky vystavených modelov sa inšpirovali skôr materiálom a technológiou ako farebnosťou a dekorativizmom tradičného odevu. Výstava svojím spôsobom pripomenula jeden starý problém, ktorý by mal už byť vyriešený. Tým je nielen ako, ale hlavne na čom vystavovať tradičný odev. Odev, módny aj tradičný, je z výtvarného hľadiska priestorový objekt a ako taký by mal byť aj vždy prezentovaný. Zvlášť v prípade tradičného odevu jeho vizuálnu zložku netvorí len druh materiálu, spôsob výzdoby a farebnosť, ale aj celková úprava, línia a silueta pri pohľade zo všetkých strán.

ÚĽUV