Výstava trochu o minulosti ale viac o prítomnosti ŠUR + ŠUP + ŠÚV = 75

Výstava trochu o minulosti ale viac o prítomnosti ŠUR + ŠUP + ŠÚV = 75

Ľubica Pavlovičová

Tento rok známa bratislavská stredná umelecká škola oslavovala a bilancovala. Vo vlastných priestoroch sa verejnosti pripomenula rozsiahlou výstavou, ktorá opäť upozornila na jej nezastupiteľné miesto v kontexte slovenského výtvarného umenia. Bratislavské školy ŠUR, ŠUP a ŠÚV sa neodlišujú iba názvami alebo miestom a časom svojej existencie. Každá etapa v ich vývoji, „duch“ každej školy, priniesli vo svojej dobe niečo nové. Legendárna ŠUR (Škola umeleckých remesiel), ktorá sa stala synonymom progresu a novej mladej sily slovenského výtvarného umenia v rokoch 1928 – 1939, vďačí za svoj nezmazateľný odkaz osobnosti zakladateľa a hlavného organizátora Josefa Vydru a významným pedagógom (Ľ. Fulla, M. Galanda, A. Hořejš, F. Malý, F. Reichentál, F. Tröster, Z. Rossmann alebo J. Horová, J. Funke, K. Plicka a ďalší.). Bola to aj schopnosť pedagógov a školy vôbec prijímať podnety z ostatných krajín Európy. ŠUR vznikla, aby napomáhala rozvoju domáckeho priemyslu. Vyučujúci okrem výučby umeleckých remesiel považovali za prirodzené podporovať a rozvíjať tvorivosť svojich žiakov v tých najprogresívnejších intenciách. Aj napriek veľkému úsiliu všetkých zainteresovaných osobností (na čele s Josefom Vydrom) nedostala škola historickú šancu naplno rozvinúť svoje ciele a program. 1. októbra 1939 bratislavská ŠUR, ktorá sa s veľkým záujmom a úctou obracala k odkazu slávneho Bauhausu, zaniká. V roku 1945 začína činnosť Školy umeleckého priemyslu. Postupne sa tu vytvárali a etablovali odbory (počnúc keramickým, cez fotografické, rezbárske, textilné a kamenosochárske, grafické a propagačného výtvarníctva), ktoré v podstate fungujú dodnes aj v rámci dnešnej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. V súčasnosti tu študenti majú možnosť navštevovať 8 študijných odborov – propagačnú grafiku, úžitkovú fotografiu, dizajn a tvarovanie dreva, kameňosochárstvo, výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu, konzervátorstvo a reštaurátorstvo, propagačné výstavníctvo a ručné výtvarné spracúvanie textílií.

ÚĽUV