Dni majstrov na Hrade

Dni majstrov na Hrade

Redakcia

Dni majstrov ÚĽUV, ktoré mali pätnásť rokov svoje stále miesto v centre Bratislavy, sa v tomto roku po prvý raz uskutočnili na Bratislavskom hrade. Zmena miesta nebola samoúčelná, naopak, podnietila ju potreba rozvoja tohto podujatia, a to nielen rozsahom, ale najmä obsahom. Šestnásty ročník prehliadky tradičných výrob a remesiel dostal novú koncepciu a uskutočnil sa pod názvom Dni majstrov na Hrade. Organizátori naznačili, akým smerom by sa malo podujatie do budúcnosti vyvíjať a aké miesto by malo mať v kultúrnom živote Slovenska.

Koncepcia Dní majstrov na Hrade je založená na myšlienke predstaviť pestrosť tradičnej kultúry Slovákov a národností žijúcich v Slovenskej republike. Hovorí o programe komponovanom z mozaiky remeselných prezentácií, hudobných a tanečných vystúpení, gastronomických služieb a iných špecifík, ktoré majú predstaviť jednotlivé regióny Slovenska. Ukážky remeselných techník a výrobkov sú vhodným priestorom na vyjadrenie odlišností jednotlivých regiónov, vyplývajúcich z historického a kultúrneho vývoja. Rovnaký uhol pohľadu patrí aj hudobno-tanečným vystúpeniam, pričom nejde len o folklór, ale aj iné žánre produkujúce hudobnú kultúru krajiny v súčasných štýloch. Gastronomická ponuka zostavená na úrovni zodpovedajúcej celkovej koncepcii podujatia má doplniť kultúrne pohodlie návštevníka.

Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo 89 výrobcov, z nich 25 bolo na Dňoch majstrov po prvý raz. Najmladším účastníkom bol 15-ročný rezbár, najstarším výrobca bičov, ktorý prekročil 85. rok života.
Rovnako ako v ostatných rokoch pripravili Školy remesiel ÚĽUV v Bratislave a Banskej Bystrici tvorivé dielne pre deti, ktoré kapacitne nestačili uspokojovať veľký záujem.
Sprievodný hudobný a detský divadelný program prebiehal na dvoch scénach. Gastronómia v podobe, akú si takéto podujatie vyžaduje a aké bolo zahrnuté do jeho koncepcie, tento rok, žiaľ, ešte chýbala.

Dni majstrov mali v programe aj „majstrovský slávnostný večer“ s hudobno-scénickým tanečným vystúpením súboru SĽUK a s odovzdaním ocenení majstrov ľudovej umeleckej výroby šiestim novým nositeľom tohto titulu.

ÚĽUV