Jozef Bajus – Curved Circle

Jozef Bajus – Curved Circle

Zuzana Gažíková

Jozef Bajus, akad. mal. (1958), pôsobil do roku 2001 ako vedúci Katedry textilu na VŠVU v Bratislave. Svojimi prácami rozšíril pohľad na textil a textilné výtvarníctvo, do tohto výtvarného druhu vniesol nové postupy, zároveň niektoré princípy textilnej tvorby preniesol do voľnej tvorby. Autor je považovaný za špičku slovenského výtvarného umenia nielen v oblasti textilného výtvarníctva.

Od roku 2001 Jozef Bajus úspešne pôsobí ako pedagóg a umelec v USA, od roku 2005 je docentom a vedúcim študijného programu so zameraním na textil na Buffalo State College, New York, USA.

Výstava Curved Circle v Liptovskom Mikuláši prezentuje na Slovensku neznámu Bajusovu tvorbu z obdobia jeho pôsobenia v USA, najmä z rokov 2005 – 2006. Názov výstavy Curved Circle (Skrivený kruh) je metaforou našej planéty. Bajus ňou nastavuje zrkadlo našej civilizácii. Jeho objekty a inštalácie reflektujú sociálny, politický, environmentálny rámec sveta. Autor ostáva verný materiálom a postupom, často však používa aj nájdené prírodné alebo technické materiály a predmety. Využívajúc trhanie, skladanie a vrstvenie poukazuje na masovú produkciu, konzumný spôsob života, na produkovanie odpadov, na ničenie prírody s dramatickými dôsledkami na zmeny klímy a životného prostredia (Junk Mail/Curved Circle, Junk Yard, Hurricane, Ozone Hole, Aerosol Index). Jeho práce sú ovplyvnené úvahami o zničujúcom využívaní planéty, o fanatizme, demonštrácii sily a následnom postupnom sebaničení ľudstva (Ground Zero, Atom Tornado). Niekedy ide o veci a diania odohrávajúce sa na „opačnom konci sveta,“ ktoré sa nás (alebo ich – podľa toho, o ktorom konci sveta je reč) netýkajú, v konečnom dôsledku sú však niektoré udalosti alebo rozhodnutia a ich dôsledky natoľko globálne, že majú dosah na život každého jednotlivca. Bez uvedomenia si tejto pravdy zostane kruh skrivený.

Výstava Curved Circle umožňuje kontinuálne sledovať a vnímať tvorbu tohto autora, pričom je zaujímavé predstaviť videnie americkej reality optikou umelca, ktorý pochádza zo slovenského kultúrneho prostredia a európskej kultúrnej tradície.

ÚĽUV