Keramický Lučenec – 18. ročník

Keramický Lučenec – 18. ročník

Štefan Oriško

Keramické sympózium v Lučenci má za sebou 18 ročníkov. Sympózium dospelo: je akceptované v domácom aj v medzinárodnom meradle, usilovalo si vybudovať základné zázemie – s možnosťami tvorby a vystavovania, získalo postupne aj miestnu podporu (zo strany mesta), pre mesto tu vzniká keramická zbierka. I tak jeho každoročná príprava v niektorých momentoch začína takmer od nuly. V doterajšej histórii 18. ročník bol najmenším čo do počtu hostí, ale bol skutočne mimoriadne produktívny – charakterizovali ho rozsiahlejšie autorské celky i diela veľkých rozmerov, ku ktorým doslova vyzýva prostredie továrne Žiaromat v Kalinove, kde sa pracovalo.

ÚĽUV