Kruhy na vode 2006

Kruhy na vode 2006

4. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo

Redakcia

Súťaž organizuje každý druhý rok Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Úspešný 4. ročník verejnej neanonymnej súťaže dizajnu orientovaného na remeslo opäť pritiahol kreatívnych tvorcov umeleckého remesla a úžitkového umenia. Zúčastnili sa na nej známi profesionálni výtvarníci, ale aj študenti vysokých a stredných škôl. Dvojkolové hodnotenie prebiehalo v dvoch samostatných sekciách so štyrmi kategóriami. Spolu sa prihlásilo 151 autorov s celkovo 783 prácami. Do druhého kola postúpilo 109 autorov a 480 súťažných prác. V kategórii Stolovací a interiérový prvok 254 prác, v kategórii Odevný doplnok a šperk 74 prác a v kategórii Suvenír 57 prác, v kategórii Študenti stredných škôl 95 prác. Dôležitým kritériom hodnotenia jednotlivých artefaktov bolo prepojenie tradičného remesla so súčasným dizajnom, originalita, kvalitné výtvarno-remeselné spracovanie a úžitkové vlastnosti diela.

Zámerom súťaže je pritiahnuť mladých dizajnérov k tvorbe produktov s použitím prvkov a motívov z ľudovej kultúry. Úroveň súťaže a ohlas, s akým sa podujatie stretáva, sú inšpiratívne pre mnohých autorov a prináša plodné výsledky. Je dobrým signálom, že tradičné umenie a remeslo v spojení so súčasným dizajnom má význam, čo je zárukou kontinuity projektu v budúcnosti a čoraz väčšieho záujmu o podobné aktivity.

ÚĽUV