peknô.sk

peknô.sk

Viera Kleinová

Projekt putovnej výstavy slovenského remesla a dizajnu peknô.sk vznikol na podnet dlhoročných partnerov ÚĽUV-u – Fínskej organizácie remesiel Taito Group. Cyklus výstav bol otvorený 6. septembra v Tampere a postupne sa presunie do ďalších fínskych miest.

Výstava je koncipovaná ako pohľad na slovenskú umelecko-remeselnú a úžitkovú tvorbu s dôrazom na prepojenie s domácou tradičnou kultúrou. Výstava zaznamenáva diela slovenských remeselníkov, dizajnérov a výtvarníkov, ktoré vo svojej tvorbe vychádzajú z pôvodných domácich zdrojov, zaujímajú sa o ľudovú kultúru, pracujú s prírodnými materiálmi a klasickými technológiami či tradíciu vnímajú ako jeden z momentov ich filozofie, myšlienkového potenciálu. Záber výstavy zasahuje oblasti produktového dizajnu, tvorby predmetov pre privátny interiér od drobných stolovacích prvkov až po nábytok, šperk a módu. Výstavy sa zúčastňuje viac ako 45 tvorcov – od renomovaných dizajnérov cez skúsených remeselníkov až po najmladšiu generáciu reprezentovanú študentmi stredných a vysokých škôl remeselno-dizajnérskeho zamerania.

Názov výstavy je vypožičaný zo stredoslovenského dialektu. Znamená nielen ľubozvučné archaické slovo, nielen odkaz na estetické kvality prezentovaných diel, ale hlavne poukaz na pôvodnosť, autenticitu, na prepojenie histórie a prítomnosti, na intuitívne puto, ktoré spája minulých i súčasných tvorcov.

Na výstave sa spojilo tradičné, konzervatívne remeslo i extravagantný, nonkonformný dizajn a úžitkové umenie. Zakomponovali sa do nej návrhy, ktoré vznikli už dávnejšie, ale ich dizajn je stále aktuálny, ako aj najnovšie, celkom čerstvé realizácie. Peknô.sk nie je iba o veciach a produktoch, ale aj o kontexte, v ktorom sa vyvíjali, menili, formovali, v ktorom existovali či existujú. Preto je i časové rozpätie medzi najstarším a najmladším predmetom na výstave viac ako 50 rokov. Svojím spôsobom je to malá poznávacia cesta krajinou slovenského remesla.

ÚĽUV