Štefan Mlich – „70“

Štefan Mlich – „70“

Monika Škvarnová

Výstava s názvom Štefan Mlich – „70”, inštalovaná v júni až auguste 2006 v Žiline, sa venovala životnému i umeleckému jubileu tohto žilinského výtvarníka. Priniesla prierez jeho výrazovo bohatou drotárskou tvorbou. Autor skĺbil drotársku tradíciu s vlastným osobitým zmyslom pre vnímanie plochy, tvaru, priestoru. Svoj výtvarný prejav založil na zjednodušujúcej štylizácii ľudskej postavy a prírodných motívov, ktorá vyplývala z chápania drôtu ako tvárnej línie.

Štefan Mlich výtvarné vzdelanie získaval súkromne. Od roku 1966 svoju tvorbu predstavil na samostatných i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Jeho diela sú v zbierkach viacerých múzeí na Slovensku i v súkromných kolekciách doma i vo svete.

Drotárske tradície umelcovho kysuckého rodiska a technické vzdelanie so zameraním na prácu s kovom mu otvorili cestu k práci s drôtom. Najmä v prvých desaťročiach tvorby z neho tvaroval popri obrazoch, plastikách a šperkoch tiež úžitkovo-dekoratívne práce (poličky, podnosy, svietniky). Na konci 70. rokov 20. storočia postupne uvoľňoval kresbu drôtom z plochy do priestoru. V plastikách s kameňom, na ktorom vytváral sieť, ešte zotrval pri princípe kresby. Avšak v dielach v podobe vzdušného skeletu staval na pevnosti a transparentnosti drôtu. Okolo polovice 80. rokov čoraz viac upúšťal od využitia ozdobných ornamentálnych prvkov a princípov symetrie, čo smerovalo k zjednodušeniu tvarov diel a zdynamizovaniu kompozície. Posun vo výtvarnej reči, ako aj nové námety mu utvorili väčší priestor na vypovedanie myšlienky. Začal hľadať pravdy o človeku v kolobehu jeho života. Túto tému rozvinul v početnej kolekcii s námetom ľudských hláv, ktoré začal tvoriť v polovici 80. rokov, a tento motív vyhľadáva až dodnes. V posledných rokoch sa Štefan Mlich priklonil až ku geometrickej skratke. Tvarová čistota a jednoduchosť plastík pripomína princípy neokonštruktivistickej tvorby. Striedmy výraz jeho diel znásobuje aj nový materiál – drôtená priemyselná sieť.

ÚĽUV