Bienále textilnej miniatúry 2007

Bienále textilnej miniatúry 2007

Adriena Pekárová

Pre rozvoj slovenskej textilnej miniatúry boli rozhodujúce aktivity textilných výtvarníčok v 90. rokoch, najmä výstavy každoročne organizované združením TXT v bratislavskej Galérii X od roku 1999. Najskôr stretnutia slovenských tvorcov, neskôr s medzinárodnou účasťou, vytvorili potrebnú kontinuitu vývoja. Ročník 2007 s témou „text“ je už deviatym pokračovaním. Na výstave sa podarilo sústrediť práce od 44 slovenských a 15 zahraničných výtvarníkov, čo je doteraz najbohatšia účasť.

ÚĽUV