Made in Germany

Made in Germany

Ľubica Pavlovičová

Cieľom výstavnej siene Satelit, ktorú spravuje Slovenské centrum dizajnu, je predstavovať súčasné trendy v grafickom, priemyselnom a autorskom dizajne. Stanovený zámer napĺňa od začiatku roku 2007. Posledná výstava v priestoroch Satelitu bola pripravená pod názvom Made in Germany. Vystavujúcimi boli 7 diplomanti a študenti textilného a módneho dizajnu Univerzity umenia a dizajnu v Halle – Burg Giebichenstein. Univerzita, ktorá má v súčasnosti okolo 1 000 študentov, má vybudované kvalitné technologické zázemie. Študenti dostávajú možnosť pracovať a experimentovať s progresívnymi metódami pri priemyselnom spracovaní materiálov. Škola však dáva príležitosť naučiť sa aj takmer zabudnuté ručné techniky. Prezentované práce spájalo hľadanie zmyslu odevnej a textilnej tvorby v jej „jednoduchom“ výtvarnom poňatí, ale v kontexte s príznačne nemeckou precíznosťou a kvalitou technologického spracovania.

ÚĽUV