Noví majstri

Noví majstri

Redakcia

V ostatných rokoch sa súčasťou Dní majstrov ÚĽUV stalo slávnostné odovzdávanie titulov majster ľudovej umeleckej výroby vybraným ľudovoumeleckým výrobcom, ktorí vysokou úrovňou svojej práce – remesla a umenia – patria medzi významných reprezentantov kultúry našej krajiny. V predvečer tohtoročného celoslovenského festivalu tradičných remesiel a ľudových výrob, ktorý sa pod názvom Dni majstrov na Hrade konal v dňoch 1. a 2. septembra 2007 na Bratislavskom hrade, prevzali z rúk riaditeľa ÚĽUV Ing. Milana Beljaka ocenenia šiesti noví majstri ľudovej umeleckej výroby.

Podmienkami priznania titulu majstra ľudovej umeleckej výroby je vynikajúca znalosť tradičnej výroby, schopnosť zvládnutia zložitej techniky, samostatný tvorivý prejav a dostatočná prax v príslušnom odbore ľudovej umeleckej výroby. O udelení titulu rozhoduje odborná komisia zriadená podľa zákona pri Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.

ÚĽUV