Ovčiarske múzeum

Ovčiarske múzeum

Galéria ľudového výtvarného prejavu

Iveta Zuskinová

V októbri 2005 bola v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku sprístupnená expozícia, za ktorú získalo cenu Múzeum roka 2005. Expozícia bola vybudovaná s finančnou podporou EÚ v rámci projektu PHARE. Expozícia pozostáva z dvoch častí, ktoré spája jedna základná téma – ovčiarska a pastierska kultúra. Jedna je prezentáciou tradičných foriem ovčiarskej kultúry, kde možno vidieť rekonštrukcie charakteristických salašných stavieb, predmety spojené s tradičnými formami salašného spôsobu chovu oviec, predovšetkým črpáky, pracovné nástroje a pomôcky, odevné súčiastky, charakteristické doplnky, ku ktorým patria bohato zdobené pastierske kapsy, široké viacprackové opasky, šperky a ozdoby. Pre expozíciu sa podarilo získať odevné súčiastky a osobné veci skutočných ovčiarov a významných bačov.

Expozícia prirodzene pokračuje druhou časťou nazvanou Galéria ľudového výtvarného prejavu. Pastierske rezbárske umenie, tanečný a hudobný folklór výrazne ovplyvnili tradičnú ľudovú kultúru a stali sa trvalou súčasťou slovenského ľudového umenia.

Ovčiarstvo a chov oviec valaským spôsobom je unikátom a špecifikom tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Svojou odlišnosťou od kultúr iných národov predstavujú významný vklad Slovenska do európskych kultúrnych tradícií.

ÚĽUV