Remeslo v architektúre – tradičné kamenárstvo

Remeslo v architektúre – tradičné kamenárstvo

Ľuba Paučulová

Kameň sa v minulosti prirodzene stal vyhľadávaným materiálom pre stavebnú činnosť. Použitie kameňa v historickej architektúre je široké, kameň bol jedným z najdôležitejších stavebných materiálov. V ľudovej architektúre je používanie kameňa na stavby zásadne ovplyvnené miestnymi zdrojmi, kamennými stavbami boli zásobárne, komory, pivnice, ale aj časti obytných domov alebo celé domy. Bezpečnosť pred ohňom a nepriateľmi boli hlavnými motívmi takýchto stavieb.

Čo zostalo z tradičného kamenárstva a jeho uplatnenia v architektúre dnes? Podmienky, podnety a princípy na uplatnenie tradičného kamenárskeho remesla sú už v súčasnosti úplne iné. Kamenárstvo, na rozdiel napríklad od tesárstva, je a aj bude v oveľa väčšej miere limitované zdrojmi, ktorých ubúda, a možnosti ťažby sú prirodzene a nevyhnutne podmienené ochranou prírody. Kameň ako konštrukčný materiál pre nosné časti nových stavieb bol postupne od 19. storočia nahrádzaný inými materiálmi. Použitie betónu, pálenej tehly a kovu podstatne obmedzilo jeho použitie v architektúre.

Kamenné domy sa u nás prestali stavať približne od druhej polovice 20. storočia. Stavba kamenného muriva zostáva dnes živá len pri oporných múroch a plotoch. Prírodný kameň sa v súčasnosti využíva hlavne pre potreby exteriérových a interiérových obkladov a na dláždenia. Prírodný kameň ponúkajú firmy aj na špecifické interiérové prvky.

Ak by sme mali vymedziť oblasť, pre ktorú je veľmi dôležité zachovanie ručného spracovania a tvarovania kameňa, je to určite dedičstvo historickej architektúry. Pri opravách a údržbe tohto fondu je potrebné udržať hodnoty tradičného kamenárstva.

Druhou oblasťou je nadviazanie na tradície ľudového kamenárstva, ktoré má bohaté tradície vo viacerých regiónoch Slovenska. Často drobná kamenárska práca, ktorá je schopná dať iný zmysel napríklad verejným priestorom obce či mesta. Ručné spracovanie atypických prvkov vie dodať architektúre individuálny charakter. Od spôsobilosti kamenára a od jeho spolupráce s architektom závisí, aký efekt prinesie použitie prírodného kameňa pre konkrétnu novú stavbu.

ÚĽUV