Sympózium umeleckého šperku Kremnica ’07

Sympózium umeleckého šperku Kremnica ’07

Mária Nepšinská

V júli t. r. sa v Kremnici uskutočnil 13. ročník sympózia umeleckého šperku. Pozvanie na tvorivý pobyt prijali autori širokého generačného spektra s rôznym umeleckým zameraním od tvorby umeleckého či komerčného šperku, objektov a plastík až po dizajn.

Ondrej Ďurian (1951) má za sebou dlhoročnú kariéru a okrem šperku sa venuje aj tvorbe drobnej plastiky a medailérstvu. Jeho ostatným úspechom je 2. cena v medzinárodnej súťaži Tahitská perla. Doménou Petra Humaja (1952) je v prvom rade dizajn, ale už niekoľko rokov inklinuje aj k tvorbe šperkov. Klára Berkes (1970) sa zúčastňuje rôznych zlatníckych súťaží, ako Slovenský opál a Tahitská perla, kde získala v roku 2003 v národnom kole 1. miesto, v roku 2004 v medzinárodnej konkurencii 3. miesto a v roku 2005 opäť v národnom kole tri ocenenia v rôznych kategóriách. Hany Kašičková (1979) už v priebehu štúdií na VŠVU v Bratislave prešla od textilného dizajnu k tvorbe šperku z kovu. Jej diplomová práca Hanyx – Živočíšna príťažlivosť bola zahrnutá do zbierky Galérie Marzee v Holandsku. V roku 2007 získala 3. miesto v súťaži Kruhy na vode v kategórii Šperk a módny doplnok. Zdeněk Vacek (1980) sa od roku 2004 venuje voľnej výtvarnej tvorbe. V roku 2005 sa predstavil na pražskom Designblocku a získal ocenenia Objav roka a Nejlepší kůň za originálnu prezentáciu. Mária Nepšinská (1977) sa venuje teoretickej a kurátorskej činnosti v oblasti úžitkového umenia a voľnej šperkárskej tvorbe. Zúčastňuje sa výstav doma i v zahraničí, ako kurátorka sama pripravuje výstavy a prvýkrát viedla v tomto roku aj šperkárske sympózium v Kremnici.

ÚĽUV