V krajine remesiel

V krajine remesiel

Redakcia

V decembri minulého roka vyhlásilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby prvý ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež V krajine remesiel 2007. Cieľom tejto súťaže bola podpora tvorivosti a kreativity detí a mládeže v oblasti remesiel, zámer poskytnúť im možnosť inovatívneho využívania voľného času, zvýšiť záujem o tradičné i súčasné remeslá na Slovensku a podporiť záujem o národné kultúrne dedičstvo. Predmetom súťaže boli práce úžitkového charakteru
realizované remeselným spôsobom. Do súťaže boli prihlásené práce, ktoré boli vyhotovené z drôtu, pletením z prírodných pletív, tkaním, paličkovaním, pletením, plstením či sieťovaním. Súťažili aj rezbárske výrobky, hlinené nádobky a maľba na sklo. Techniky sa mohli vzájomne kombinovať, poprípade dopĺňať inými materiálmi. Zadané boli tri súťažné témy, v ktorých sa mohli mladí autori realizovať: V krajine remesiel (voľná téma), Nádoba/Škatuľka (miska, hrnček, košík, čajník, dóza, váza…) a Kapsa/Dečka (taška, puzdro na mobilný telefón, kozmetická taštička, kabelka, peňaženka…). Súťaž bola určená pre deti a mládež od 8 do 15 rokov. Deti sa mohli prihlásiť ako jednotlivci, alebo kolektívne pod svojou základnou školou, centrom voľného času a pod. Zaslané práce museli spĺňať tieto kritériá: inšpirácia tradičným remeslom, technikou, materiálom alebo výzdobou, kreativita a originalita výrobku, výtvarné a remeselné kvality.

Do súťaže bolo prihlásených 450 prác z celého Slovenska. Najpočetnejšie bola zastúpená prvá kategória – voľná téma V krajine remesiel s 296 prihlásenými prácami. Porota rozhodla o udelení 11 ocenení a 11 čestných uznaní. Ocenené a ďalšie vybrané práce bude možné vidieť v októbri na výstave v Banskej Bystrici, kde sa slávnostne vyhlásia aj výsledky.

ÚĽUV