Miloš Pitoňák

Miloš Pitoňák

Nasledovník rodinnej tradície

Zora Valentová

Miloš Pitoňák je pokračovateľom rodinnej tradície známych výrobcov z rodu Pitoňákovcov zo Ždiaru. Otec Jozef Pitoňák a strýc Matej boli tým zdrojom, z ktorého pochádzajú znalosti Miloša Pitoňáka o výrobe valašiek. A práve za zachovávanie výroby tradičných ždiarskych valašiek sa stal nositeľom titulu majstra ľudovej umeleckej výroby.

Výrobu valašiek v Ždiari obnovili bratia Pitoňákovci – Matej a Jozef – v 30. rokoch na podnet Karola Plicku, ktorý v obci natočil zábery do svojho filmu Zem spieva a pravidelne a rád sa do Ždiaru vracal. Obaja bratia vo filme aj účinkovali. Po vojne a potom najmä po vzniku ÚĽUV-u začali sa valašky vyrábať aj na predaj. Ako mládenec pripravoval Miloš otcovi pliešky a krúžky a priučil sa aj ostatným fázam výroby valašiek. Miloš Pitoňák začal spolupracovať s ÚĽUV-om v roku 1968, čo predstavuje dnes rovných 40 rokov. Venoval sa jej popri svojej profesii fotografa a teraz, po odchode do dôchodku, má na túto tvorbu viac času. Zachováva pôvodný tvar sekerky i výzdobu valašky. S Milošom Pitoňákom sa možno stretnúť na mnohých miestach, kde sa prezentuje ľudová výroba a remeslá.

ÚĽUV