O veciach a dizajne

O veciach a dizajne

Vladimíra Büngerová

Patrik Illo (1973) patrí k najaktuálnejšej špičke slovenského sklárskeho dizajnu. Pracuje nielen pre slovenský trh, ale tvorí návrhy aj pre zahraničných klientov. V súčasnosti pôsobí ako šéfdizajnér sklárne v poľskom Krosne. Od roku 1992 sa venuje navrhovaniu dekoratívnych predmetov a nápojových súprav dnes už v jedinej existujúcej sklárskej fabrike na Slovensku, v Lednických Rovniach, s ktorou permanentne externe spolupracuje. Okrem dizajnu sa venuje aj voľnému umeniu, tvorí objekty, inštalácie a aktívne pôsobí na výtvarnej scéne.

„Nie som tvorca idúci len jedným smerom. Paralelne robím štyri veci naraz. Napriek výraznej odlišnosti sú moje návrhy pre rôznych klientov pospájané predovšetkým svojou vnútornou logikou a snahou o estetickú a funkčnú vyváženosť… Cesta jedným smerom ma obmedzuje, vo svojej tvorbe sa chcem predovšetkým nenudiť.“

Ako vníma rozdelenie medzi úžitkovým a voľným umením? „Paradoxne to dosť rozlišujem. Pre rozdielnosť logiky a zámerov. Dizajn svet vytvára a umenie ho reflektuje. Moje tzv. voľné veci sú o tom, akým spôsobom človek svet vníma, vytvára si predstavy. Ako funguje mechanizmus myslenia. V niektorých prípadoch/prácach by sa dala nájsť aj spojitosť s dizajnom. V dizajne často nemením zaužívanú formu. Skôr nájdem detail, ktorý formu posunie inam.“

Dizajnérska práca Patrika Illa bola ocenená viacerými významnými cenami. Niektoré z nich sa stali legendárnymi, napríklad kalichy s dzindzíkmi alebo Koktaillo. Pre autora je však najpodstatnejšie to, že sa dizajnom dokáže uživiť.

ÚĽUV