Správy ponechané v keramickom médiu

Správy ponechané v keramickom médiu

Poznámky ku keramike Mariky Klastovej

Zuzana Labudová

Tvorba Mariky Klastovej (VŠVU v Bratislave, odbor maľba absolvovala r. 1979 u prof. Želibského) prebieha dnes paralelne vo viacerých výtvarných disciplínach: keramike, maľbe a kresbe. Keramika sa pre ňu stala od začiatku nového tvorivého obdobia v roku 2000 médiom poskytujúcim dostatočnú slobodu na experimentovanie s farbou v spojitosti s tvarom. Skúšanie nových technológií a postupov sa odohráva predovšetkým v manipuláciách s povrchom – glazúru či engobu používa ako farbu, ktorá má maliarske kvality: pracuje s jej priesvitnosťou, vrstvením, stekaním, prelínaním či naopak, odstraňovaním farby. Základom jej formovania materiálu je modelácia v ruke, niekedy výroba z plátov na forme či sochárska modelácia detailov. Najobľúbenejší a najvoľnejšie sa poddávajúci zámeru autorky je tvar misy, ktorý široko tematizuje.

ÚĽUV