Sympózium umeleckého šperku Kremnica ’08

Sympózium umeleckého šperku Kremnica ’08

Mária Nepšinská

14. medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici, ktoré každoročne organizuje Združenie šperkárov AURA s podporou Ministerstva kultúry SR a Fondu výtvarných umení, privítalo v druhej polovici júla 2008 sedem dizajnérov umeleckého šperku zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka. Originálne novovzniknuté diela, vytvorené v priestoroch zlatníckej dielne v Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici, boli od júla do septembra v tomto meste aj vystavené. Gabriela Čerťaská, Zuzana Graus-Rudavská, Matúš Kiss, Stefanie Klemp, Bety K. Majerníková, Ulrich Reithofer a Kristýna Španihelová reagovali na tradične zadávané témy a jednu špeciálnu pod názvom Absolútna časť celku. Ozdobou výstavy bol spoločne vytvorený šperk, ktorého tvar i výraz formovali výtvarné názory a cítenie kolektívu zúčastnených autorov.

ÚĽUV