Diplomovky 2009

Diplomovky 2009

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Mária Nepšinská

Linda Viková – 101 Cupcakes (keramika)

Cupcake (pre Američanov) alebo Fairy cake (pre Angličanov), po slovensky jednoducho košíček, je malý koláč tvarovo podobný muffinu. Je upečený v tenkej papierovej šálke / košíčku, často bohato a rozmanito dekorovaný. Na stoloch sa začal objavovať začiatkom 19. storočia a v súčasnosti sa pokladá za jeden z vizuálnych symbolov americkej pop-kultúry. S obľubou ho ako vyjadrovací prostriedok využívali už pop-artoví výtvarníci (napríklad keramik David Gillhooly). Do skupiny reakcií na americké popartové postupy, najmä z hľadiska zámeru imitovania materiálov, patria aj objekty Lindy Vikovej, ktorá úspešne zvládla diferencované keramické techniky a technológie napomáhajúce vytvárať ilúziu reality. Ide o kolekciu 101 koláčikov špecifického tvaru vytvorených v intenciách keramických materiálov.

Lucia Bartková – Transformácia (šperk)

Lucia Bartková premieňa masovo vyrábaný bižutérny objekt v prostredí počítača, následne ho materializuje pomocou technológie FDM (Fused Deposition Modeling) a výsledok znova transformuje do podoby ručne vyrobených šperkov tradičnou technológiou spracovania striebra. Zámerom autorskej koncepcie bolo porovnanie a vzájomná komunikácia dvoch rozličných procesov výroby šperku. Prostredníctvom experimentu hľadať odpovede na otázky: Dokáže stroj nahradiť človeka? Máme schopnosť vnímať aktuálne problémy masovej produkcie? Ako na nás vplývajú diela vytvorené ľudskou rukou a čo nám chce umelec prostredníctvom nich povedať? Je síce fascinovaná zázračnou technológiou, ale zároveň si uvedomuje možné následky. A to nielen pre tvorbu, z ktorej sa vytráca radosť z dotyku s materiálom, z komunikácie s ním.

Alžbeta Presová – Posledné mohykánky (odevný dizajn)

Posledné mohykánky – takto sa samy s humorom nazývajú ženy z južnej Moravy narodené po roku 1910, ktoré sa dodnes každodenne odievajú do kroja. Ich odev sa vyznačuje vrstvením, pestrosťou farieb, zapínaním ku krku, sukňami ku kolenám, typickými naberanými rukávmi, vlniakmi a neodmysliteľnou šatkou na hlave. Kolekcia ôsmich dámskych odevov je výtvarnou reflexiou ľudových krojov žien zo Slovácka, rodného kraja autorky. Je koncipovaná v jasnej skladbe a gradácii odevov, jednotlivé kusy nesú známky vzájomnej previazanosti a vhodne sa dopĺňajú. Upútavajú diváka od prvotnej krojovej siluety až k jednoduchosti línie súčasného odevného štýlu, v ktorom dominuje osobitý výtvarný prejav. Odevná kolekcia na ľudovú tému v súčasnej móde s citom pre detail a čistotu spracovania je v dnešnej módnej oblasti pomerne ojedinelá. Originálna myšlienka prenesenia kroja i výrazné zjednodušenie tvaroslovia naznačuje, akým smerom je možné navrhovať aj ďalšie odevy.

ÚĽUV