Eva Kramplová

Eva Kramplová

„Prilepená“ k hline

Eva Ševčíková

Eva Kramplová nastúpila do ÚĽUV-u v roku 1972 ako čerstvá absolventka Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, odboru keramika. Dnes má za sebou takmer štyridsať rokov tvorivej práce výtvarníka v tejto inštitúcii. Prvé návrhy Evy Kramplovej na hrnčiarske výrobky vznikli koncom 70. rokov. Vracala sa najmä k zdrojom keramiky z Pozdišoviec a hrnčiarskej výroby z Novej Bane a Brehov. „Pohrala“ sa však napríklad aj s gemerským hrnčiarstvom a čerpala i z menej známych lokalít tradičnej výroby keramiky. Vybraté tradičné tvary a výzdobu podľa svojich zámerov redukovala na striedmo zdobené a súčasnej dobe funkčne primerane upravené výrobky.

Od 80. rokov spolu s výrobcami majoliky vybudovala pre ÚĽUV celkom nový sortiment majoliky, ktorý z veľkej časti tvorili vlastné vzory výrobcov, a samozrejme aj návrhy Evy Kramplovej. Nevzďaľovala sa od tvaroslovia charakteristického pre majoliku, ale podobne ako pri hrnčine uplatnením zjednocovacieho prvku (výzdoby alebo tvaru) sledovala pri jednotlivých kolekciách možnosť, aby si zákazník mohol voľne vyberať a vytvárať vlastné zoskupenia výrobkov. „Za úspech považujem, keď sa výrobok, ktorý som navrhla, vyrába a predáva aj po dlhšej dobe. Niekedy si už výrobca ani nepamätá, že sme ho robili spolu.“

ÚĽUV