Inšpirácia papierom – objekt a šperk

Inšpirácia papierom – objekt a šperk

Silvia Fedorová

Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia sa začal objavovať papier ako médium umeleckej výpovede predovšetkým v rámci textilných podujatí. Záujem o papier prudko narastal a v roku 1986 bola založená medzinárodná organizácia IAPMA ( International Association of Hand Paper Makers and Paper Artists), ktorá združuje viac ako 400 umelcov, usporadúva medzinárodné výstavy a kongresy, vydáva publikácie. U nás sa papier dostal do pozornosti vďaka medzinárodným textilným a papierovým sympóziám v Ružomberku v deväťdesiatych rokoch. Pokusom o oživenie záujmu o papier ako jedinečné výtvarné médium bolo aj usporiadanie výstavy Inšpirácia papierom, ktorá sa konala v galérii X v Bratislave v júni 2010. Renomované osobnosti z viacerých krajín, ktoré sa na výstave zúčastnili, predstavili domácej verejnosti široké spektrum tvorivých prístupov k médiu papier.

ÚĽUV