Lipa

Lipa

Účastinárska spoločnosť pre napomáhanie ľudového priemyslu

Redakcia

Proces vzniku spoločnosti Lipa mal svoj začiatok pri výstave slovenských výšiviek v Martine v roku 1887. O výšivky prejavila slovenská inteligencia i meštianske vrstvy veľký záujem a dámy ich začali používať na okrasu svojich odevov a bytov. Mnoho exponátov sa predalo už počas výstavy. Pavol Socháň i ďalší činitelia propagovali myšlienku založiť spoločnosť na podchytenie ľudovej umeleckej výroby, zabezpečiť organizáciu výšivkárstva, ktorého produkty boli obchodne úspešné nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Slovenské ľudové výšivkárstvo sa však podarilo postaviť na riadnu organizačnú a hospodársku základňu až o vyše dve desaťročia neskôr. Zakladajúce valné zhromaždenie sa konalo v auguste 1910.

Lipa hneď po svojom založení začala vyhľadávať vyšívačky i iných ľudovoumeleckých výrobcov, obstarávala materiál a v novembri sa už predávali prvé výrobky. V prvých obdobiach svojej činnosti okrem bežných predmetov vyšívaných a čipkových Lipa vyrábala a predávala detské súpravy, zástery, dámske blúzky, šály, slnečníky, výbavy pre nevesty, celé izbové a posteľné súpravy, prikrývky, záclony a krojové súčasti. Celá činnosť Lipy na poli slovenského výšivkárstva je nerozlučne spojená s menom Anny Šenšelovej. Pôsobnosť Lipy sa v nasledujúcich rokoch rozšírila o vydávanie časopisu Živena a kníh slovenských spisovateliek. Lipa rozvinula aj bohatú výstavnú aktivitu.

V roku 1920 dostala Lipa prvú štátnu subvenciu od svojho založenia. Pravidelne sa jej vyplácala až v rokoch 1930 – 1940. V roku 1951 v dôsledku ustanovení zákona o účastinných spoločnostiach vstúpila Lipa do likvidácie. Skončila sa činnosť inštitúcie, ktorá pred prvou svetovou vojnou šírila slovenské výšivky do sveta pod slovenským menom, udržala kontinuitu organizovanej výšivkárskej výroby cez obdobia dvoch svetových vojen a zachovávala pôvodnosť ľudových vzorov.

ÚĽUV