Miloslav Orságh

Miloslav Orságh

Majster slovenskej kameniny

Eva Kramplová

Miloslav Orságh (1961) absolvoval stredné odborné učilište v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Po ukončení školy zostal do roku 1996 pracovať v modranskej dielni ako kruhár. V súťaži v točení na kruhu získal viackrát prvé a druhé miesto. Začiatkom roku 1997 sa osamostatnil a venuje sa výrobe kameniny. Vyrába keramiku na každodenné používanie. V roku 2009 bol ocenený titulom majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví keramiky.

ÚĽUV